Konkursy Bożonarodzeniowe
 

Konkurs Bożonarodzeniowy - ludowy

Regulamin konkursu

"Boże Narodzenie w sztuce ludowej"

 

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

II. Tytuł i przedmiot:

Przedmiotem zmagań w konkursie ludowym dotyczącym okresu Świąt Bożego Narodzenia jest własnoręcznie wykonana:

Gwiazda Bożonarodzeniowa (forma przestrzenna) wykonana dowolną techniką z różnorodnych materiałów plastycznych, papieru, naturalnych okazów przyrodniczych: traw, gałązek drzew iglastych, brzozowych, szyszek, mchu, kory, sznurka, rafii i innych materiałów dekoracyjnych.

III. Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

IV. Warunki uczestnictwa:

* Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 22 grudnia 2017 (piątek) złożyć własnoręcznie wykonaną pracę w Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławicka 10 w Miechowie, która zostaje umieszczona na wystawie.

* W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz dorośli.

* Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

* Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko uczestnika, tel. kontaktowy, szkołę, klasę oraz wiek.

V. Ocena konkursowa:

* Kryteria oceny to: walory plastyczne, oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie różnorodnych materiałów, wkład pracy, samodzielność wykonania, efekt końcowy.

* Prace oceniane będą przez powołane Jury w kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III, klasy IV-VI, kl. VII i gimnazja), szkoły ponadgimnazjalne, dorośli.

* Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania w razie potrzeby wyróżnień
i nagród specjalnych.

* Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość łączenia kategorii wiekowych podczas oceny w przypadku nadesłania niewielkiej liczby prac.

* Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w wystawie w CKiS w Miechowie.

VI. Rozstrzygniecie konkursu:

Ogłoszenie wyników odbędzie się 13 stycznia 2018 r. od godziny 10:00 w CKiS, ul. Racławicka 10 w Miechowie podczas Przeglądu Widowisk Jasełkowych.  

 

Wszelkich informacji udziela p. Edyta Midro nr tel. 506106473

Prace nie zostają zwracane, stają się własnością CKiS w Miechowie.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu, prace nieregulaminowe nie będą podlegać ocenie i nie wezmą udziału w wystawie.

 

 

 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark
mkidn