Konkurs Bożonarodzeniowy - literacki
 

Konkurs Bożonarodzeniowy malarski

 

Regulamin konkursu malarskiego

"Boże Narodzenie w sztuce malarskiej"

 

I. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Miechowie.

II. Tytuł i przedmiot:

Przedmiotem zmagań w konkursie malarskim dotyczącym okresu Świąt Bożego Narodzenia jest własnoręczna wykonana praca malarska (format A3) obrazująca zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe (Wigilia, Pasterka, choinka, szopka betlejemska, orszak Trzech Króli itp.)

 III. Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

IV. Warunki uczestnictwa:

*  Aby wziąć udział w konkursie należy do dnia 22 grudnia 2017 złożyć własnoręcznie lub przesłać wykonaną pracę malarską do Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławicka 10 w Miechowie.

*  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych,  szkół ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

*  Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

*  Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię, nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, szkołę, klasę oraz wiek uczestnika.

V. Ocena konkursowa:

*  Kryteria oceny to: walory plastyczne, oryginalność pomysłu, wkład pracy, samodzielność wykonania, dobór i wykorzystanie materiałów (farby, kredki, ołówki, węgiel- z wyłączeniem materiałów sypkich i nieodpowiednich), efekt końcowy.

*  Prace oceniane będą przez powołane Jury w poszczególnych kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (klasy I-III, klasy IV-VI, VII i oddziały gimnazjalne), szkoły ponadgimnazjalne.

*  Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania w razie potrzeby wyróżnień
i nagród specjalnych.

*  Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w wystawie w Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławicka 10 w Miechowie.

VI. Rozstrzygniecie konkursu:

Ogłoszenie wyników odbędzie się 13 stycznia 2018 r.  od godziny 10:00 w CKiS, ul. Racławicka 10 w Miechowie podczas Przeglądu Widowisk Jasełkowych. 

 

Wszelkich informacji udziela p. Edyta Midro nr tel. 506106473

Prace nie zostają zwracane, stają się własnością CKiS w Miechowie.

Prosimy o przestrzeganie regulaminu, prace nieregulaminowe nie będą podlegać ocenie i nie wezmą udziału w wystawie.

 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark
mkidn