PLAN HIGIENY

Plan Higieny CKiS w Miechowie

Wymagania i oczekiwania klientów są dla Nas priorytetem. W trosce o bezpieczeństwo Naszych klientów staramy się zachować najwyższe standardy czystości.

WODA 

Obiekt Krytej Pływalni posiada najnowszej technologii sprzęt, który zapewnia utrzymanie parametrów czystości wody na najwyższym poziomie. Na efekt ten pracuje szereg urządzeń m.in:

-       Filtry piaskowe – pracują 24 h na dobę. Filtrowana jest woda ze wszystkich basenów.
Dodatkowo w każdym obiegu zastosowane są lampy UV, które mają na celu niszczenie, zabijanie bakterii i wirusów.

-       Analizatory wody – utrzymują odpowiednie parametru wody basenowej, dozują odpowiednia ilość chloru i ph

-       Fotometr ręczny – codziennie rano przed otwarciem pływalni dokonywany jest ręczny pomiar parametrów wody.

-       Dezynfekcja poprzez chlorowanie

Przy codziennym płukaniu filtrów wymianie jest 15 m3 wody na świeżą, co powoduje w skali miesięcznej wymianej całej wody (basen rekreacyjny i sportowy). Dodatkowo każdej nocy za pomocą specjalnego odkurzacza wodnego, sprzątane jest dno niecek basenowych z zanieczyszczeń.

PLAŻA BASENOWA

Codziennie po zamknieciu obiektu plaża basenowa wokół niecek czyszczona jest specjalną maszyną przy zastosowaniu specjalistycznych środków do dezynfekcji oraz utrzymywania czystości. Używane są naprzemiennie środki o szerokim spektrum działania w zakresie: czyszczącym, myjącym, wirusobójczym, biobójczym, grzybobójczym. 

Również posadzki, natryski, teren szatni , toalety, sauny czyszczone są  specjalną maszyną przy użyciu środków bakteriobójczych, czyszczących i dezynfekujących.

Pragniemy nadmienić, że Sanepid regularnie prowadzi kontrole, jakości i czystości samego obiektu jak i wody na krytej pływalni. 

HARMONOGRAM BADANIA WODY

Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.z 2015 poz 2016), podajemy nowy harmonogram badań na rok 2017r:

Badania przeprowadzone były:

11.I; 16.I; 26.I; 30.I

8.II; 15.II; 20.II; 27.II

6.III; 17.III; 20.III; 27.III

3.IV; 12.IV; 18.IV; 24.IV

13.V; 15.V; 19.V; 25.V; 30.V

7.VI; 13.VI; 19.VI; 29.VI

12.VII; 17.VII; 24.VII

3.VIII; 9.VIII; 18.VIII; 25.VIII

21.IX; 25.IX

4.X; 9.X;

Terminy następnych badań:

18.X; 25.X

8.XI; 15.XI; 22.XI;29.XI

6.XII; 13.XII; 20.XII; 27.XII

 

W dniu dzisiejszym tj. 06.06.2017 zostały pobrane próbki wody które wykazały przekroczenie chloroformu

- niecka jacuzzi:       0,05 > 0,03

- niecka sportowa:    0,11 > 0,03

- niecka rekreacyjna: 0,07 > 0,03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 28.08.2017r otrzymano wyniki z poboru próbek na Kąpielisku Miejskim w Miechowie. Próbki wykazały przekroczenie chloroformu w niecce sportowej i brodziku. 

Podjęto działania naprawcze.

 


 

 

Badania w roku 2016 przeprowadzone były:

27.VI

28.VII

03.VIII;  10.VIII;  17.VIII;  27.VIII

19.IX;  28.IX

05.X; 13.X; 18.X; 24.X

03.XI; 13.XI; 16.XI; 25.XI

07.XII; 12.XII; 20.XII; 28.XII

 

Wyniki badań dostępne w biurze krytej pływalni.

 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark
mkidn