Zajęcia ogólnorozwojowe

 

--- Informacja ---

Na kolejne zajęcia ogólnorozwojowe zapraszamy 9 grudnia, godzina 9:30 - sala fitness.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Dzieci mogą nauczyć się niemalże wszystkiego, jeśli tańczą, jedzą, dotykają, słyszą, widzą i czują przekazywane informacje”. (Jean Houston)

 

Zapraszamy do Centrum Kultury i Sportu wszystkie dzieci

na zajęcia ogólnorozwojowe 


Nabór trwa do 4 października. Zajęcia odbywać się będą w soboty o godzinie 9:00. Minimalna ilość w grupie: 5 osób. 

Zapisy w kasie krytej pływalni (412 308 000) lub w biurze (799 322 916) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00  

Koszt: 45 zł/ miesiąc

 

 

W rozwoju małego dziecka ważne jest doświadczanie świata wszystkim zmysłami. Zarówno dotyk, słuch, zapach, wzrok jak i czucie ruchu oraz świadomość własnego ciała są niezwykle ważne w procesie rozwoju zarówno emocjonalnego, społecznego, poznawczego jak i fizycznego.

Zajęcia nastawione będą przede wszystkim na rozwój psychoruchowy poprzez ruch, a więc rozwój: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. W programie zajęć będą wykorzystane techniki z zakresu ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – metoda wspomagania rozwoju. Podczas zajęć dzieci poznają swoje ciało  i przestrzeń, która je otacza, spotkają w tej przestrzeni drugiego człowieka. Nauczą się współpracować najpierw z jednym partnerem w parach, w trójkach, aż wreszcie z całą grupą. W trakcie kontaktu z innym człowiekiem nauczą się opiekować drugą osobą, poznają swoją siłę i nauczą jej się używać po to, aby współpracować z innymi. Ostatnią kategorią aktywności dziecka będzie „ruch kreatywny”, czyli propozycje dziecka. Wprowadzane będą również elementy integracji sensorycznej. Jest to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu bodźców (np. dotykowych, słuchowych), tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Metoda integracji sensorycznej to, najogólniej mówiąc, system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli jakość funkcjonowania systemów sensorycznych. 

Do pobrania:

 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark
mkidn