Przegląd Pieśni Chóralnej
 

Przegląd Pieśni Chóralnej

 

Jury w składzie prof. zw. dr Jerzy Kurcz, prof. dr hab. Wiesław Delimat oraz Walentyn Dubrowskij dokonali wyboru najlepszych wykonawców i wyróżnili następujące chóry w poszczególnych kategoriach:


Kategoria Zespoły wokalno - instrumentalne:

I miejsce – Zespoł "Książowiacy" z Książa Wielkiego pod dyr. p. Anny Kowal

II miejsce - Zespół "Korona Żarnowca" z Żarnowca pod dyr. p. Alicji Werys

Wyróżnienie:  Zaspół "Charszniczanka" z Charsznicy pod dyr. p. Andrzeja Papaja


Kategoria Chór dziecięcy

I miejsce – Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Górne Nutki  z Gminneg Ośrodka Kultury w Górnie

I miejsce - Clave de Sol Samorządowe z Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie pod dyr. p. Ilony Mach


Kategoria Chór kameralny 

I miejsce – Chór Vox Altiosno  z Gminnego Ośrodka Kultury w Osielcu. pod dyr. p. Ksenii Miśkiewicz

II miejsce - „Slavica Musa” z Centrum Kultury w Knurowie  pod dyr. p. Tomasza Sadownika

III miejsce - Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej z Kielc  pod dyr. p. Małgorzaty Bansińskiej - Barszcz

Wyróżnienie: chór Sound e-Mission z Łodzi pod dyr. p. Justyny Przytulskiej


Kategoria Chór jednorodny

III miejsce – Chór Męski chór „Millennium” z parafii pw. Opatrzności Bożej w Krakowie-Swoszowicach pod dyr. p. Lucjana Dmytrzak

III miejsce - Stowarzyszenie Muzyczne Chór „Lutnia Krakowska” z Krakowa pod dyr. p. Wiktorii Darmoń


Kategoria Chór mieszany

I miejsce – Chór Cantabile Łużna z Łużnej pod dyr. p. Jana Wypasek

II miejsce -  Chór Cantata z Niepołomic pod dyr. p. Bogusława Grzybek

III miejsce -  Chór Bazyliki Grobu Bożego z Miechowa pod dyr. p. Andrzeja Grudnia

 


 

 

Do tegorocznego XVII Miechowskiego Przeglądu Pieśni Chórlanej Kolęd i Pastorałek, organizowanego przez CKiS w Miechowie, zgłosiło swój udział 20 chórów i zespołów wokalno - instrumentalnych. 

KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ UCZESTNIKÓW

JURY w składzie:

1. prof. zw. dr Jerzy Kurcz 

2. prof. dr hab. Wiesław Delimat

3. Walentyn Dubrowskij 


 

Po wysłuchaniu wszystkich chórów i zespołów jury dokona oceny i przyzna nagrody w każdej kategorii

ok. godz. 17:30 ogłoszenie wyników.


 

 


 

 

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie zaparsza do udziału w XVII Miechowskim Przeglądzie Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 20 stycznia 2018r. w Domu Kultury w Miechowie, godz. 10:00. 

Zgłoszenia można składać na adres: eidzik@ckis.miechow.eu, osobiście w Domu Kultury w Miechowie lub pocztą na adres CKIS.  

Termin zgłoszeń:  do 15 grudnia br. Do pobrania:

 
Partnerzy:
Agencja Interaktywna Brandmark
mkidn